Kompostointi ja lajittelu

Maija Palomäki HSY:ltä kertoi vuosikokouksessa 14.3.2018 kompostoinnista, lajittelusta, risujen käsittelystä. Lopussa on myös vastaukset kokouksessa esitettyihin kysymyksiin. Linkki esitykseen.

Hulevesiasiaa

Kiinteistöjen, jotka ovat johtaneet salaoja- ja sadevetensä tierakennuksen yhteydessä poistuviin avo-ojiin, tulee liittyä HSY:n hulevesiverkostoon.

Jotta asiakas pystytään liittämään hulevesiverkostoon, tulee kiinteistön omistajan

1) Hankkia HSY:n toimipisteestä liitoskohtalausunto ja

2) Tehdä liittymis- ja käyttösopimus myös huleveden osalta HSY:n kanssa.

Liitoskohtalausunto on maksuton. Huleveteen liittymisestä tulee kiinteistölle lisäliittymismaksu huleveden osalta kiinteistön kerrosalan mukaan. Lisätiedot hinnoista HSY:n verkkosivuilta www.hsy.fi/fi/asiointi/nykyiselle-asiakkaalle/hinnat/vesihuollonhinnat.

Kun sopimus on voimassa, voi kiinteistö sopia runkolinjaa rakentavan urakoitsijan kanssa liittämisestä, mikäli runkolinjan rakentamisen suunnitelmissa on esitetty valmiit liittymät rakennettavaksi tontin rajalle. Jos urakoitsija liittää kiinteistön runkolinjan rakentamisen aikana, ei HSY peri kiinteistöltä liitostyömaksua. Myöhemmin liityttäessä tulee kiinteistön teettää kustannuksellaan liittymisen kaivutyö ja tilata liitostyö HSY:ltä.

On syytä huomioida, että on kiinteistön omalla vastuulla, että kiinteistön salaojat suojataan tontilla esim. asianmukaisella padotusventtiilillä.

Kiinteistöllä on vesihuoltolain mukaan liittymisvelvollisuus vesihuoltoverkostoon, kun se rakennetaan alueelle. Jos kiinteistön ei ole tarkoituksenmukaista liittyä hulevesiverkostoon esim. tontin korkeusaseman vuoksi ja sen sade- ja salaojavedet voidaan imeyttää tontilla tai johtaa toisaalle toimivaan avo-ojaan, on kiinteistön haettava vapautus liittymisestä Espoon Ympäristökeskuksesta.

Yhteystietoja:


HSY Espoon ja Kauniaisten asiakaspalvelupiste ma-pe klo 8.30-15.30


käyntiosoite: Mikkelänkallio 11, 02770 ESPOO
postiosoite: PL 350, 00066 HSY

liitoskohtalausunnot: 09-1561 3635 (klo 8.30-13.00) vesiliitos.espoo@hsy.fi

sopimukset: 09-1561 3630 (klo 8.30-13.00), vesisopimus.espoo@hsy.fi

Espoon kaupunki, (vaihde) 09 816 21, www.espoo.fi
Espoon Ympäristökeskus 09 8162 4832.