Friisilän Omakotiyhdistys ry - jo vuodesta 1950

Yhdistyksemme on Espoon aktiivisimpia kotiseutuyhdistyksiä. Lähes puolet talouksista on jäseniä. Friisilän Uutiset jaetaan joka talouteen. Yhdistyksemme
toimii aktiivisesti Friisilän asukkaiden hyväksi, esimerkiksi seuraavasti:

Yleistä                                        

 • Friisilää koskeviin asioihin vaikuttaminen: teiden ja kunnallistekniikan kunnostaminen ja parantaminen, liikennejärjestelyt esim. Länsimetron liityntäliikenne, Matinkylän uimahalli, Friisinkallion suojelu, opastuksen parantaminen ja huolenpito
 • Friisilä-tuotteet: 70-vuotishistoriikki, joulukortit
 • Friisilän Omakotiyhdistyksen hallitus: kokoontuu n. 6 kertaa vuodessa
 • Friisilän asioista tiedottaminen: Friisilän Uutiset (n. 5 kertaa vuodessa), nettisivut, Facebook

Vuosittain

 • Yhdistyksen osittain sponsoroimat treenit, sisätiloissa Friisilässä (Friisilän koululla)
 • Vuosikokous maaliskuussa
 • Espoon kaupungin toiminta/vuosi- ja kohdeavustukset
 • Keväiset siivoustalkoot
 • Kesäjuhlat
 • Joulukalenteri; itsenäisyyspäivänä tulet katujen varsilla

Muita aktiviteetteja

 • Teatteriretket
 • Opastetut kävelykierrokset
 • Asukkailta tuleviin ehdotuksiin reagoiminen
 • Yhteistyö Olari-Matinkylä asukasyhdistysten kanssa: FOKY, Olari, Matinkylä, Suurpelto
 • Osallistuminen Espoon kaupungin asukasyhteistyöhön
 • Mukana Espoon kaupunginosayhdistysten liitossa (EKYL) http://www.ekyl.fi/

Jos haluat liittyä jäseneksi maksa vuotuinen jäsenmaksu 15 EUR tilille FI37 8020 4710 0392 73 (viite: 2008), BIC: DABAFIHH, saaja: Friisilän Omakotiyhdistys ry. Maksajana näkyvä ensimmäinen nimi rekisteröidään FOKYn jäseneksi.